Utslag i hud och mun

Basfakta

Definition

  • Flera olika sjukdomar kan ge förändringar i både hud och munslemhinnan.1
  • Hudaffektionen kan föregå slemhinneförändringarna och vice versa.

Differentialdiagnoser

Anamnes 

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.