Utslag med klåda

Basfakta

Definition

  • Klåda, pruritus, definieras bäst som behovet att klia sig.
  • Klåda kan delas in i akut klåda (<6 veckor) och kronisk klåda (≥6 veckor).1
  • Denna artikel handlar om klåda vid hudsjukdomar:

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.