Utslag under fotsula

Basfakta

Diagnostisk tankegång

  • Fotsulan drabbas av samma besvär som handflatan, men med en annan frekvensfördelning.
  • Fotsvamp är en av de vanligaste besvären hos vuxna.
  • Ibland upptäcks svamp som måste behandlas först när det tillkommer sekundära förändringar.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.