Graviditetspemfigoid

Basfakta

Definition

  • Autoimmun sjukdom med bullöst utslag hos gravida.
  • Kallades tidigare herpes gestationis.
  • Ansågs tidigare vara en variant av dermatitis herpetiformis, men har en annan patofysiologi.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.