Pemfigoid

  • Definition:Bullös pemfigoid är en autoimmun och relativt benign sjukdom med spända subepidermala blåsor på erytematös hud eller på hud med normalt utseende.
  • Förekomst:Incidensen är 4,3 per 100 000 personår. Drabbar framförallt äldre personer.
  • Symtom: Inititalt kraftigt kliande, eksematöst, papillärt eller urtikarialiknande exantem. Så småningom bildas stora spända blåsor. 
  • Kliniska fynd:Stora spända blåsor på 1–5 cm i diameter ofta i extremiteternas böjveck, ljumskar och armhålor. Vid tryck på blåsan kan den flyta ut i den omgivande huden. 
  • Diagnostik:Kompletterande undersökningar är autoantikroppar (BP180, BP230) i serum, eventuellt histologi.
  • Behandling:Prednisolon 40–60 mg dagligen med nedtrappning till låg underhållsdos efter effekt. Lokala grupp IV steroider utgör ett komplement till medicinering, eventuellt metotrexat.

Basfakta

Definition

  • Bullös pemfigoid är en autoimmun och relativt benign sjukdom med spända subepidermala blåsor på erytematös hud eller på hud med normalt utseende.
  • Sjukdomen kan förekomma i många former, lokaliserad, vesikulär, erytematös, erytrodermisk och nodulär.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.