Pemfigus

Basfakta

Definition

  • Pemfigus är en sällsynt men allvarlig autoimmun sjukdom som orsakar intraepidermala bullae i hud och slemhinnor.1
  • Bullae:
    • Välavgränsade ansamlingar av serös vätska i huden. Blåsorna har en diameter på minst fem millimeter
  • Om sjukdomen inte behandlas är den nästan alltid dödlig.
  • Det skiljs mellan två huvudtyper av pemfigus – vulgaris och foliaceus – som angriper olika lager i huden, har olika symtom och angrips av olika antigener. Det finns flera undertyper av varje form.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.