Staphylococcal scalded skin syndrome

Basfakta

Definition

  • Akut, generell hudsjukdom med kraftig rubor, efter hand blåsor och hudfjällning, utlöst av toxin från stafylokockinfektion (dermatolys och hudrodnad).
  • Sjukdomen kallas även Ritters sjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.