Blöjdermatit

  • Definition:Blöjdermatit är ett samlingsnamn för toxiska, inflammatoriska och eventuellt infekterade utslag i blöjområdet.
  • Förekomst:Förekommer framförallt bland blöjbarn, men även hos personer med inkontinens som måste använda blöjor.
  • Symtom:Klåda, sveda och obehag i blöjområdet.
  • Kliniska fynd:Rikligt med eksematösa eller vätskande utslag i blöjområdet.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Inga tilläggsundersökningar behövs.
  • Behandling:Minska direkt hudkontakt med urin och avföring. Vid behov lokalbehandling med grupp 1-steroider, eventuellt lokalbehandling mot svamp.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.