Kutan candida

  • Definition:Är en ytlig jästsvampinfektion som kan påverka de flesta hudområden på kroppen.
  • Förekomst:Ganska vanligt förekommande.
  • Symtom:Erytem, särskilt i hudveck samt besvärande klåda och sveda.
  • Kliniska fynd:Kliande, röda och vätskande förändringar i de stora hudvecken.
  • Diagnostik:Prov för odling bör tas om den kliniska bilden inte är helt karakteristisk.
  • Behandling:Lokalbehandling med imidazolderivat.

Basfakta

Definition

  • Är en ytlig jästsvampinfektion som kan påverka de flesta hudområden på kroppen.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.