Erysipelas

  • Definition:Akut, välavgränsad och ytlig hudinfektion orsakad av streptkocker (oftast grupp A eller G).
  • Förekomst:Relativt vanligt.
  • Symtom:Ömt och varmt erytem, ibland även allmänpåverkan.
  • Fynd:Homogent, skarpt avgränsat, lokalt erytem. Ofta illrött, lätt upphöjt med eventuellt svullna lymfkörtlar i avflödesområdet.
  • Diagnostik:Klinisk diagnostik med typiskt utseende. CRP och odling är sällan till hjälp.
  • Behandling:Behandling med penicillin V. Ibland behövs inläggning på sjukhus på grund av påverkat allmäntillstånd.

Basfakta

Definition

  • En internationell definition saknas, men har i svenska studier definierats som en akut insättande ytlig hudinfektion, ofta med frossa, allmänpåverkan och feber (minst 38 grader) och därtill en välavgränsad, erytematös, värmeökad och eventuellt smärtsam hudförändring.1
  • Cellulit ses som en mera djupt liggande infektion som når ned i subcutis, med en mer diffus avgränsning i huden:
    • Både begreppen anses dock spegla en liknande infektionsprocess och -etiologi

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.