Urtikaria och angioödem

 • Definition:Urtikaria och angioödem är som regel akuta eller kroniska (>6 veckor) hudreaktioner på infektion, allergi, fysikaliska stimuli, insektsbett eller läkemedel.
 • Förekomst:Cirka 15–20 % av befolkningen får urtikaria någon gång under livet.
 • Symtom:Urtikaria-klåda och kvaddlar av olika storlek och form. Det enskilda utslaget varar vanligtvis kortare än fyra timmar. Angioödem-diffus svullnad, vanligen lokaliserat till ögonlock, läppar, tunga eller övre luftvägar.
 • Kliniska fynd:Urtikaria-typiska vita/ljusröda och platåaktigt upphöjda utslag som kan vara av olika storlek. 
 • Diagnostik:Efterfråga möjliga utlösande faktorer (se Definition). Vid misstanke om födoämnesutlöst urtikaria kan specifikt IgE tas. Vid kronisk eller kroniskt recidiverande urtikaria, som inte utlöses av fysikaliska stimuli, bör man göra en fullständig anamnes och klinisk undersökning för att utesluta sjukdom i inre organ och systemsjukdom. Flera tilläggsundersökningar kan då bli aktuella.
 • Behandling:Eliminering av utlösande faktorer, ev antihistamin.

Basfakta

Definition

 • Urtikaria:
  • Är ett utslag med kliande urtikor eller kvaddlar. En urtika är en övergående svullnad i huden. En enskild urtika ska inte vara kvar i mer än 24 timmar1-2
  • Det är en benign självbegränsande reaktion, men den kan bli 3kronisk
  • I sällsynta fall representerar tillståndet en systemisk sjukdom eller en livshotande allergisk reaktion
 • Angioödem:
  • Om samma reaktion inträffar djupare i dermis eller subkutant kallas tillståndet angioödem
  • Svullnaden vid angioödem kan vara kvar i upp till tre dygn
  • Drabbar framför allt ansiktet och överkroppen
  • I motsats till urtikaria är angioödem ofta ömma och är inte förbundna med erytem och klåda4
 • Tillstånden kan uppträda ensamma eller samtidigt och har etiologiska, patofysiologiska och behandlingsmässiga likheter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.