Neurodermatit, lichen simplex chronicus

  • Definition:Ett välavgränsat, ofta hyperpigmenterat område eller plack med förtjockad lichenifierad hud till följd av långvarig rivning. En underliggande hudsjukdom saknas.
  • Förekomst:Ett vanligt tillstånd.
  • Symtom:Symtomen är irriterande klåda som inte går att kontrollera, är värre om natten samt kan förvärras av värme, svett och kläder som kan irritera.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är enstaka eller multipla erytematösa (akut) till violetta (kroniska) lichenifierade fläckar och plack, ofta i nacken, perianalt och andra lokalisationer. 
  • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga.
  • Behandling:Behandlingen är god hudhygien, potenta lokala kortikosteroider eller kalcineurinhämmare samt eventuellt sederande läkemedel.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.