Androgen alopeci (manligt håravfall)

Basfakta

Definition

  • Den vanligaste formen av håravfall är androgen alopeci – manligt håravfall.1
  • Tillståndet är förbundet med negativa psykologiska effekter, bland annat självkänsla, depressionskänsla och missnöje med det egna utseendet.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.