Necrobiosis lipoidica

  • Definition:Inflammatorisk hudsjukdom av okänd orsak. Kollagendegeneration ger en granulomatös effekt, förtjockning av blodkärlens väggar och fettavlagringar på framsidan av benen. 
  • Förekomst:Tillståndet förekommer hos <0,3–1 % av alla patienter med diabetes, men 75 % av de med diagnosen har eller kommer att utveckla diabetes.
  • Symtom:Asymtomatiska glänsande hudfläckar som långsamt ökar i storlek under månader och år.
  • Kliniska fynd:Vid klassisk necrobiosis lipoidica börjar hudlesionerna som 1–3 mm välavgränsade papler eller noduli som expanderar med en aktiv kant och i mitten blir vaxartade, atrofiska, runda/ovala plack.
  • Diagnostik:Kontroll av HbA1c om patienten inte har känd diabetes. Diagnosen bekräftas med biopsi.
  • Behandling:Kronisk sjukdom där behandling ges för att bromsa utvecklingen. Eventuellt stödstrumpor för att skydda benen. Lokala och intralesionala kortikosteroider kan ges. Vid svåra besvär är kirurgi med hudtransplantation alternativ.

Basfakta

Definition

  • Necrobiosis lipoidica är en inflammatorisk hudsjukdom av okänd orsak.1
  • Vanligen lokaliserad på framsidan av benen.
  • Tillståndet betecknades ursprungligen dermatitis atrophicans lipoidica diabetica, men sjukdomen har senare även påträffats hos patienter som inte har diabetes och därför föredras numera beteckningen necrobiosis lipoidica.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.