Rynkor

Basfakta

Definition

  • Rynkor (aktinisk elastos) är synliga veck i huden.1
  • Man skiljer mellan fina rynkor (<1 mm) och grövre rynkor (>1 mm).
  • Är i medicinsk betydelse inte ett tillstånd som behöver intervention.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.