Loppbett

Basfakta

Definition

  • Kliande utslag efter bett från loppor.
  • Lopporna tillhör insektsfamiljen Siphonaptera, med över 2 000 beskrivna arter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.