Skabb

  • Definition:Skabb är en intensivt kliande hudsjukdom som orsakas av kvalstret Sarcoptes scabiei.
  • Förekomst:På världsbasis är skabb mycket vanligt. I Sverige är det ovanligare men förekommer, ibland som lokala utbrott. 
  • Symtom:Generell klåda med utslag. 
  • Kliniska fynd:Vesikler, papler och pustler kan ses, främst mellan fingrar, handled, armbåge, penis, bröstvårta, midja, skinkor och mellan skulderbladen.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs genom att påvisa ett levande kvalsterdjur, oftast med hjälp av mikroskopi. 
  • Behandling:Behandlingen består vanligen av lokalt kvalsterdödande läkemedel samt åtgärder för att förebygga spridning. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.