Läkemedelsexantem

Basfakta

Definition

  • Biverkning vid läkemedelsbehandling som visar sig i form av hudreaktioner.
  • Det är inte möjligt att identifiera den läkemedelsrelaterade orsaken till ett utslag utifrån utslagets utseende, eftersom läkemedelsutlösta hudreaktioner kan likna alla vanliga hudsjukdomar.
  • Utredning av läkemedelsallergi kompliceras av det faktum att samma läkemedel kan orsaka en rad olika reaktioner, och samma reaktion kan orsakas av olika läkemedel.
  • Se även dokumentet om utredning av läkemedelsutlösta allergiska reaktioner.

Diagnos

Olika kliniska former

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.