Oral lichen planus

 • Definition:Lichen planus (LP) är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som manifesterar sig i hud- och slemhinnor. Oral LP (OLP) är en subgrupp som ofta drabbar medelålders personer.
 • Förekomst:OLP förekommer hos 1–4 % av befolkningen och ses främst bland äldre kvinnor.
 • Symtom:Utvecklas långsamt med bilaterala vita striae, papler och plack som kan ge sveda och brännande obehag. Det är vanligen de erytematösa och erosiva lesionerna som ger mest obehag.
 • Kliniska fynd:Retikulära, erytematösa och/eller erosiva lesioner i munslemhinnan.
 • Diagnostik:Undantagsvis behövs biopsi och histologisk bedömning.
 • Behandling:Behandlingen är kronisk och symtomlindrande. Undvik faktorer som förvärrar besvären. De flesta svarar bra på lokal steroidbehandling.

Basfakta

Definition

 • Lichen planus (LP) är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som manifesterar sig i hud- och slemhinnor. Oral LP (OLP) är en subgrupp som ofta drabbar medelålders personer. 
 • Jämfört med den mer självbegränsade hudvarianten av sjukdomen, ger OLP mer kroniska inflammatoriska lesioner.
 • Sjukdomen förekommer i tre morfologiskt olika former:
  1. Retikulär – lättast att se och ofta asymtomatisk, men kan ge besvär vid engagemang av tungan
  2. Erytematös (atrofisk) – i regel smärtsam
  3. Erosiv – den mest smärtsamma formen1-2

Diagnos

Behandling 

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.