Nagelsvamp (tinea unguium)

  • Definition:Svampinfektion i naglarna, i regel orsakade av Trichophyton rubrum.
  • Förekomst:Förekommer hos cirka 10 % och ökar med åldern.
  • Symtom:Klinisk diagnos kan vara svårbedömd. Nagelsvamp utgör cirka 50 % av alla nagelförändringar på tår.
  • Kliniska fynd:Nagelsvamp ger i regel matta, sköra naglar med gul missfärgning, hyperkeratos och onykolys. Efterhand blir nageln förtjockad och deformerad.
  • Diagnostik:Direktmikroskopi, odling och/eller prov för PCR av dermatofyt-DNA kan bekräfta diagnosen.
  • Behandling:Tånagelförändringar är oftast bara kosmetiskt störande och behandling är inte nödvändig. Vid stark behandlingsönskan/subjektiva besvär är både lokal och systemisk behandling alternativ. Systemisk behandling är mest effektiv, men är förbundet med potentiella biverkningar. Risken för recidiv är stor.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.