Nageltrång

  • Definition:Symtom som orsakas av att nagelplattan trycker mot och eventuellt punkterar huden.
  • Förekomst:Vanligt förekommande i primärvården. 
  • Symtom:Smärta, svullnad och ibland sekretion i en tå. 
  • Kliniska fynd:Tecken på inflammation med varierande grad av hyperkeratos och varbildning. 
  • Diagnostik:Baseras på de kliniska fynden. 
  • Behandling:Behandlingen består av icke-kirurgiska åtgärder (i första hand) och kirurgiska åtgärder.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.