Lipom

  • Definition:Ett lipom är en benign tumör i underhuden utgående från fettceller (adipocyter).
  • Förekomst:Är den vanligaste subkutana mjukvävnadstumören.
  • Symtom:Lipom är ofta asymtomatiska, men kan i undantagsfall ge smärtor om de trycker på en nerv.
  • Kliniska fynd:Mjuk, skarpt avgränsad underhudstumör som kan förskjutas lite i förhållande till omkringliggande vävnad. Förekommer oftast på överkroppen, axlarna, bakre delen av nacken eller i armhålorna.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Kompletterande undersökning behövs oftast inte.
  • Behandling:Behövs oftast inte. Eventuellt excision.

Basfakta

Definition

  • Ett lipom är en benign tumör i underhuden utgående från fettceller (adipocyter).1
  • Lipom har sällan kliniska konsekvenser utöver eventuella kosmetiska, eller de få gånger lipomet trycker på angränsande vävnad, till exempel en nerv.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.