Talgkörtelhyperplasi

  • Definition:Histologiskt består en talgkörtelhyperplasi av förstorade lober av mogna talgkörtelceller (sebocyter) med en central utförsgång.
  • Förekomst:Vanligt bland medelålders och äldre människor.
  • Symtom:Talgkörtelhyperplasi är en mjuk, gul, ofta bred och lite ojämn papel. En del papler har en central navel.
  • Kliniska tecken:De flesta lesioner är 2–4 mm i diameter, vanligast lokalisation är pannan, hårbotten, kinderna, näsan och vulva.
  • Diagnostik:Typiskt utseende.
  • Behandling:Kräver ofta ingen behandling. Eventuellt kirurgisk excision om den sitter på en plats på kroppen där det utsätts för trauma.

Basfakta

Definition

  • Andra beteckningar är senil hyperplasi, sebaceus hyperplasi.
  • Talgkörtelhyperplasi är en mjuk, gul, ofta bred och lite ojämn papel. En del papler har en central navel.1
  • Utöver det kosmetiska har tillståndet ingen klinisk betydelse.

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.