Basaliom

  • Defintion:Malign cellförändring som utgår från hudens stratum basale. Drabbar framförallt solexponerade områden. 
  • Förekomst:Basaliom är den vanligaste cancertypen bland ljushyade personer. Antalet nya PAD-verifierade fall i Sverige är cirka 50 000 årligen.
  • Symtom:Hudförändring, sår eller knuta som växer långsamt på solexponerad hud.
  • Kliniska fynd:Nodulärt och ulcererande: sår som inte läker och med vallartad kant, alternativt rosa knuta med pärlemorskimrande yta och telangiektasier. Diffust infiltrerande eller skleroserande: vitt till gulrosa infiltrerat, ärrliknande plack utan skarp gräns. Ytligt eller multifokalt: Långsamt växande erytematösa, lätt fjällande, ibland multipla, tunna plack som kan bli flera cm i diameter; kan felaktigt uppfattas som eksem eller psoriasis.
  • Diagnostik:Diagnosen kan ofta ställas kliniskt, men ska alltid bekräftas med biopsi.
  • Behandling:Huvudsaklig behandling är kirurgisk excision. Fotodynamisk behandling, immunmodulerande läkemedel och kyrettage kombinerad med kryo-, laser- eller elektrodesiccationsbehandling är behandlingsalternativ. Prognosen är mycket god.

Basfakta

Definition

  • Malign cellförändring som utgår från hudens stratum basale.
  • Kallas också basalcellscancer eller carcinoma basocellulare.

Diagnos

Behandling

Förebyggande åtgärder

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.