Pyogent granulom

  • Definition:En godartad vaskulär lesion i hud och slemhinnor.
  • Förekomst:Majoriteten uppkommer under de fem första levnadsåren och därefter avtar incidensen.
  • Symtom:Lesionerna börjar som små (mindre än 1 cm), solitära, röda eller gula glänsande papler som växer snabbt och ofta utvecklar en stjälk vid basen. De blöder lätt.
  • Kliniska fynd:Förekommer oftast på huvudet, halsen och extremiteterna, särskilt fingrarna - men även på slemhinnor. Diametern kan variera från någon millimeter till flera centimeter.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs på typisk klinisk bild. Biopsi kan bekräfta diagnosen vid klinisk osäkerhet.
  • Behandling:Excision.

Basfakta

Definition

  • Pyogent granulom är en godartad vaskulär lesion i hud och slemhinnor.1
  • Kan också betecknas lobulärt kapillärt hemangiom2
  • Tillståndet är varken infektiöst eller granulomatöst som namnet indikerar.
  • Det är vanligare hos barn och blöder lätt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.