Skivepitelcancer

  • Definition:Skivepitelcancer utgår från malignitetsomvandlade keratinocyter i huden och drabbar framförallt solexponerade områden. 
  • Förekomst:Den näst vanligaste formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna. Incidensen är högst hos ljushyade personer som bor i tropiska områden. Under 2016 diagnostiserades i Sverige 7 161 nya fall av invasiv skivepitelcancer, varav 4130 män och 3031 kvinnor.
  • Symtom:Typiskt är ett sår på huden som är lättblödande och som aldrig läker. Ofta har hudförändringen utvecklats snabbt.
  • Kliniska fynd:Fast, fjällande, ibland vårtliknande knuta, ofta med centralt sår och hård infiltrerad kant. Storleken kan variera från några få millimeter till flera centimeter. Ofta tecken på solskada i omgivande hud.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild med histologi för att bekräfta diagnosen.
  • Behandling:Kirurgi är den vanligaste behandlingen. Strålbehandling kan vara aktuellt om patienten är inoperabel eller i vissa fall som postoperativ adjuvant behandling.

Basfakta

Definition

  • Skivepitelcancer utgår från malignitetsomvandlade keratinocyter i huden.
  • En speciell variant som bara föreligger intraepidermalt går under namnet Bowens sjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.