Malignt melanom

 • Definition:Cancervävnad som utgår från melanocyter i basalskiktet i epidermis men som också kan utgå från melanocyter i slemhinna eller ögon.
 • Förekomst:Under 2019 diagnosticerades cirka 4 500 nya fall i Sverige. Dessutom registrerades omkring 4000 in situ melanom/ lentigo maligna.
 • Symtom:Snabbt nytillkommen pigmenterad hudförändring, eventuellt förändring av redan existerande nevus, eventuellt klåda/irritationskänlsla i lesionen. 
 • Kliniska fynd:ABCD(E)-kriterierna och "ugly duckling sign". Förändring – nytillkommen, ökad storlek, förändrad färg, förändrad form. Ibland sårbildning/blödning.Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
 • Diagnostik:Diagnosen ställs genom histopatologisk undersökning.
 • Behandling:Den huvudsakliga behandlingen är kirurgi, också vid recidiv och metastaser. Vid avancerad sjukdom ges systemisk behandling med immunterapi, perorala kinashämmare och/eller cytostatika. Strålbehandling kan ges på vissa indikationer, men påverkar inte överlevnaden.

Basfakta

Definition

 • Cancervävnad som utgår från melanocyter i basalskiktet i epidermis men som också kan utgå från melanocyter i slemhinna eller ögon.1
 • Kliniskt indelas malignt melanom i:2
  • Superficiellt spridande melanom (SSM), utgör cirka 70 % av alla maligna melanom
  • Nodulära melanom (NM), utgör cirka 10–15 % 
  • Lentigo maligna melanom  (LMM) utgör cirka 5 %
  • Akralt lentiginöst melanom (ALM) utgör cirka 5 %
  • Amelanotisk melanom, utgör cirka 1,5–2 %
  • Desmoplastisk melanom, utgör cirka 1 %

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.