Pilonidalcysta

 • Definition:Inflammation i en hårtalgskörtel i rima internates vilket medför abscessbildning och ofta utveckling av sinus (kanaler) i underhuden så att tillståndet blir kroniskt recidiverande.
 • Förekomst:Är vanligt förekommande bland yngre vuxna, oftast i åldersgruppen 15–30 år.
 • Symtom:Presenterar sig antingen som en akut abscess eller som en kronisk pilonidalsjukdom med öppningar i huden och kronisk sekretion, eller som en kronisk abscess.
 • Kliniska fynd:Beror på vilket stadie av sjukdomen som undersökningen görs. Folikulit, cellulit, abscess, sinus.
 • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar behövs.
 • Behandling:Kirurgi är standardbehandlingen vid behov av intervention.

Basfakta

Definition

 • Kallas också pilonidalsjukdom eller sakralcysta.
 • Pilus kommer från latinet och betyder hårstrå.
 • Inflammation i en hårtalgkörtel där håret agerar som en främmande kropp vilket skapar ett vävnadssvar och formerandet av sinus (kanaler).1
 • Kliniskt skiljer man mellan:
  • Akut pilonidal abscess
  • Kronisk pilonidal sjukdom

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.