Arteriella bensår

 • Definition:Sår som orsakas av en otillräcklig blodtillförsel.
 • Förekomst:Prevalens bensår (alla typer): punktprevalens är 0,1–0,3 %
  och livstidsprevalens är 1–4 %.
 • Symtom:Arteriella bensår är ofta smärtfulla. Smärtan ökar vid högläge och lindras av att benet sänks.
 • Kliniska fynd: Såren är ofta torra, "utstansade" och relativt djupa. Lokalisation på foten eller nedre tredjedelen av benet, på foten ofta över tålederna, fotryggen eller under hälen.
 • Diagnostik:Viktiga tilläggsundersökningar är ankelbrakialindex, färg-duplex skanning och MR.
 • Behandling: I första hand sårbehandling och eventuellt endovaskulärbehandling.

Basfakta

Definition1

 • Sår som orsakas av en otillräcklig blodtillförsel.
 • Den vanligaste bakomliggande orsaken är perifer aterosklerotisk sjukdom, som kan ge symtom såsom gångsmärta (klaudikatio intermittens), smärta i vila, kallbrand och sår.
 • Diabetes ökar risken för sårbildning, framför allt genom utveckling av neuropatiska sår utan perifer aterosklerotisk sjukdom. En kombination av ischemi och neuropati ("neuroischemiska sår") är vanlig.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.