Venösa bensår

  • Definition:Sår nedanför knät som uppstår vid venös sjukdom, oftast kronisk venös insufficiens. Svårläkta venösa bensår definieras som venösa bensår som kvarstår >6 veckor.
  • Förekomst:Bland personer >65 år är prevalensen 4 %.
  • Symtom:Sårbildning, vätskning, klåda, smärta och tyngdkänsla i påverkat ben.
  • Kliniska fynd:Venösa sår är ofta lokaliserade över mediala malleolen. Ödem och ofta brunlila pigmentförändringar i underbenet/benen.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Ankel-/armtrycksindex för att bedöma eventuell arteriell komponent. SR, Hb och B-glukos. Eventuellt duplexultraljud/färgdoppler för bedömning av venös insufficiens. Vid atypiska sår tas PAD.
  • Behandling:Huvudprinciperna i behandlingen är kompressionsbehandling, upphöjning av ben, förbättrad rörlighet, minskad övervikt, förbättrat nutritionsstatus, hudtransplantation och/eller venkirurgi hos utvalda patienter.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.