Trycksår

Basfakta

Definition

  • Trycksår kallades tidigare liggsår eller dekubitalsår (decubitus).
  • Trycksår kan drabba för tidigt födda barn, inträffa i samband med kirurgi, vid långvarigt sängläge och är särskilt vanliga hos rullstolsburna personer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.