Grupp A-streptokockinfektion (GAS) i hud, mjukdelar och blod

Basfakta

Definition

  • Grupp A-streptokocker (GAS) är en vanlig orsak till infektioner hos människor och kan ge infektioner i alla typer av vävnad, men infektioner i hud och hals är vanligast.
  • GAS kan förorsaka faryngit, tonsillit, scharlakansfeber, peritonsillär abscess, otit, sinuit, perianal streptokockdermatit, sårinfektion, erysipelas, cellulit, allvarliga mjukdelsinfektioner, barnsängsfeber och sepsis.
  • Invasiva GAS-infektioner omfattar nekrotiserande fasciit, barnsängsfeber, pneumoni med empyem, peritonit, meningit, myosit, sepsis och streptokockbetingat toxiskt chocksyndrom (STSS).
  • Alla fall av invasiv infektion med GAS är anmälningspliktiga.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.