Dermatitis herpetiformis

  • Definition:Autoimmun hudsjukdom med glutenkänslighet.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd, vanligast i Skandinavien, prevalens på cirka 30–60 per 100 000 invånare.
  • Symtom:Sjukdomen startar gradvis eller relativt snabbt med en starkt kliande, svidande och stickande känsla i huden, särskilt över armbågar, knän och säte.
  • Kliniska fynd:Polymorft utslag med små, grupperade papler eller vesikler, eventuellt blåsor (som lätt eroderar), krustor, papler och varierande grad av erytem. Kliandet leder till exkoriationer och eventuellt eksembildning.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar är s-transglutaminasantikroppar och hudbiopsi.
  • Behandling:Glutenfri kost. Dapson ger kontroll över hudsymtomen under perioder med uppblossande sjukdom och i väntan på effekten av en glutenfri kosthållning.

Basfakta

Definition

  • Relativt sällsynt papulovesikulös hudsjukdom, med intensiv klåda.
  • Nästan alla med dermatitis herpetiformis har (symtomlös) celiaki1 och vissa författare menar att dermatitis herpetiformis måste betraktas som ett fenotypiskt hudsymtom orsakad av glutensensitiv enteropati som inte kan skiljas från celiaki.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.