Herpes simplex

  • Definition:Recidiverande utbrott av små grupperade blåsor på rodnad botten, ofta orolabialt eller genitalt, i vissa fall som primär gingivostomatit, förorsakat av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2).
  • Förekomst:I den vuxna befolkningen i europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar. Livstidsprevalensen av orolabial herpes är 20–40 %.
  • Symtom:Primärinfektionen är ofta asymtomatisk, men kan i vissa fall ge svåra symtom med gingivostomatit och feber. 
  • Kliniska fynd:Vid recidiverande herpes ses grupperade blåsor på rodnad botten orolabialt eller genitalt, ibland på fingrar.
  • Diagnostik:Diagnos kan oftast ställas på typisk klinisk bild.
  • Behandling:Självläkande tillstånd. Barn med akut gingivostomatit kan behöva stöd för att få i sig vätska.

Basfakta

Definition

  • Recidiverande utbrott av små grupperade blåsor på rodnad botten, ofta orolabialt eller genitalt, i sällsynta fall som primär gingivostomatit, förorsakat av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2).
  • Om det sitter runt munnen används ofta beteckningen förkylningssår eller läppherpes, herpes labialis.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.