Postherpetisk neuralgi

  • Definition:Kvarstående eller återkommen smärta >3 månader efter infektionsdebut med akut herpes zoster.
  • Förekomst:Incidensen postherpetisk neuralgi efter herpes zoster infektion är 5–30 %. Cirka 50 % av personer >85 år med herpes zoster infektion utvecklar posteherpetisk neuralgi.
  • Symtom:Brännande smärta som följer den ursprungliga infektionens utbredning, anfall med stickande och "elektrisk stöt"-liknande smärtor. Allodyni där små eller obetydliga stimuli som kläder och vind mot huden utlöser stark smärta.
  • Klinisk bild:Som regel inga kliniska fynd när utslagen gått tillbaka.
  • Diagnostik:Diagnostiken baseras på anamnes och tidigare herpes zoster infektion.
  • Behandling:Smärtstillande – olika behandlingsalternativ beroende på smärtintensitet.

Basfakta

Definition

  • Kvarstående eller återkommen smärta >3 månader efter infektionsdebut med akut herpes zoster.1

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.