Postherpetisk neuralgi

Basfakta

Definition

  • Persisterande eller nytillkommen smärta mer än tre månader efter infektionsdebut med akut herpes zoster.
  • Smärtorna kan hålla i sig i månader och år.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.