Feber utan känd orsak

Basfakta

Definition

  • Feber av okänd orsak:
    • Sjukdom som har varat i minst tre veckor1-2
    • Feber över 38,3 °C mätt rektalt
    • Odiagnostiserad efter basal utredning, men detta krav frångås ofta
  • Rektalt mätt temperatur är mer exakt. Feber mätt med andra metoder bör därför kontrolleras mot rektalt mätt temperatur:
    • Det kan vara svårt att använda örontermometer rätt på vuxna patienter på sjukhus eller sjukhem. Örontermometer fångar inte upp feber hos alla patienter där mätning i ändtarmen visar feber

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.