Importfeber

Basfakta

Definition

  • Febersjukdom hos en person som har vistats i tropiska eller subtropiska områden 2–3 månader tidigare.1
  • Tillståndet kan orsakas av vanliga infektioner som influensa men även av akut hivinfektion och också av en lång rad tropiska sjukdomar.
  • Bland de tropiska sjukdomarna finns det fem infektioner som är särskilt viktiga:1-2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.