Infektioner som överförs från husdjur

Basfakta

Definition

  • De flesta infektionssjukdomar hos människor har ett zoonotiskt ursprung. Följaktligen kan många infektioner överföras från husdjur till människor.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.