Gonorré

Basfakta

Definition

  • Sexuellt överförbar infektion som orsakas av Neisseria gonorrhoeae.
  • Hos kvinnor:
    • Uretrit eller cervicit med flytningar, lokalt obehag och dyspareuni är de vanligaste manifestationerna
  • Hos män:
    • Okomplicerad uretrit med dysuri och flytningar är den vanligaste manifestationen
    • Primärfokus kan också finnas i rektum, farynx och konjunktiva
  • Samtidig infektion med klamydia hos fler än 15 %.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.