Genital klamydiainfektion hos män

Basfakta

Definition

  • Sexuellt överförbar infektion som orsakas av Chlamydia trachomatis.
  • Infektioner som orsakas av Chlamydia trachomatis är som regel asymtomatiska och screening och smittspårning är därför viktiga åtgärder för att förhindra spridning.
  • Klamydiainfektion i de nedre urinvägarna hos män kan ge uretrit och i vissa fall epididymit.
  • Det är lämpligt att alla sexuellt aktiva personer testas vid varje partnerbyte.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.