Genital klamydiainfektion hos män

  • Definition:Sexuellt överförbar infektion som orsakas av Chlamydia trachomatis.
  • Förekomst:Under 2018 diagnostiserades 32 006 fall av genital klamydiainfektion i Sverige, varav hälften var män.
  • Symtom:Ofta asymtomatiskt. Eventuellt sveda vid vattenkastning, klåda i urinröret och sparsamma flytningar som ofta är färglösa kan förekomma.
  • Kliniska fynd:Eventuella flytningar är relativt sparsamma och mer mukoida än purulenta.
  • Diagnostik:Urinprov är den rekommenderade metoden för män.
  • Behandling:Behandling med antibiotika. Partner som säkert blivit exponerad ska också behandlas. Smittspårning.

Basfakta

Definition

  • Under 2018 rapporterades 32 006
  • Infektioner som orsakas av Chlamydia trachomatis är som regel asymtomatiska och screening och smittspårning är därför viktiga åtgärder för att förhindra spridning.
  • Klamydiainfektion i de nedre urinvägarna hos män kan ge uretrit och i vissa fall epididymit.
  • Det är lämpligt att alla sexuellt aktiva personer testas vid varje partnerbyte.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.