Lymfogranuloma venereum

  • Definition:Sexuellt överförbar systemisk sjukdom, förorsakad av bakterien Chlamydia trachomatis serotyp L1, L2 eller L3.
  • Förekomst:Sedan 2007 har mer än 100 fall i Sverige setts, 84 % har varit hiv-positiva vid tidpunkt för diagnos.
  • Symtom:Inkubationstid 3–30 dager. Initialt ett smärtfritt sår eller vesikel på yttre könsorganet eller anorektalt. Efter några veckor uppstår lokal lymfkörtelsvullnad och proktit.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är smärtfria sår eller vesikler på yttre könsorganet eller anorektalt samt efterhand proktit.
  • Diagnostik:Mikrobiologisk provtagning, antikroppar.
  • Behandling:Doxycyklin 100 mg x2 i minst 21 dagar.

Basfakta

Definition

  • Synonymer: lymfogranuloma venereum, lymfogranuloma inguinale, LGV och Durand-Nicolas-Favres sjukdom.
  • Sexuellt överförbar systemisk sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, serotyp L1–L3.
  • Mikroorganismerna invaderar och förstör lymfatisk vävnad.
  • Lymfogranuloma venereum (LGV) ger frekventare och allvarligare proktit (smärtor, tenesmer, flytningar, blödningar), allmänsymtom och senkomplikationer än infektion med "vanlig" C trachomatis.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.