Lymfogranuloma venereum

Basfakta

Definition

  • Synonymer: lymfogranuloma venereum, lymfogranuloma inguinale, LGV och Durand-Nicolas-Favres sjukdom.
  • Sexuellt överförbar systemisk sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, serotyp L1, L2 eller L3.
  • Mikroorganismerna invaderar och förstör lymfatisk vävnad.
  • Lymfogranuloma venereum (LGV) ger frekventare och allvarligare proktit (smärtor, tenesmer, flytningar, blödningar), allmänsymtom och senkomplikationer än infektion med "vanlig" C trachomatis serovar Ba och D–K.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.