Mycoplasma genitalium

Basfakta

Definition

  • Bakterien Mycoplasma genitalium isolerades för första gången år 1980.
  • Det finns alltmer dokumentation som talar för att bakterien kan orsaka urogenitala symtom och infektion.
  • Majoriteten av de infekterade är symtomfria.1

Diagnos

Behandling1

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.