Mycoplasma genitalium

  • Definition:Infektion i urinrör eller inre genitalier med bakterien Mycoplasma genitalium. Överförs sexuellt.
  • Förekomst:Omfattas inte av smittskyddslagen och därför osäker förekomst, men troligen mindre vanligt än klamydia.  
  • Symtom:Uretrala flytningar, dysuri, inga specifika symtom.
  • Kliniska fynd:Vid undersökning uretral flytning eller inga specifika symtom.
  • Diagnostik:Laboratoriediagnostik av M. genitalium baseras på NAAT med hög specificitet.
  • Behandling:Behandlas med azitromycin.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling1

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.