Bandmask

Basfakta

Definition

  • Cestododer, bandmaskar.
  • Är hermafroditiska plattmaskar som kan leva som vuxna parasiter i människans magtarmkanal.1
  • En del av dessa organismer är primärt humana patogener, medan andra har djur som sin naturliga värd, men de kan också orsaka infektioner hos människor.
  • Kan bli flera meter lång.

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.