Covid-19 (coronavirus 2019-nCoV), sars och mers

Vi försöker hålla denna artikel uppdaterad, men för senaste siffror med mera rekommenderas Folkhälsomyndighetens information.

  • Definition:Respiratoriska sjukdomar orsakade av covid-19, sars och mers. Dessa virus kan orsaka svåra luftvägsinfektioner.
  • Förekomst:2019-nCoV: Över 24 500 bekräftade fall där Kina är det mest drabbade landet. Fall i 20-tal länder utanför Kina, däribland Sverige, finns registrerade. Sars: Globalt har man vid tidigare epidemier sett 8 096 fall i 37 olika länder, 774 dödsfall registrerade. Mers: WHO rapporterade 1 600 laboratoriebekräftade fall, framförallt lokaliserade till den arabiska halvön kring Saudiarabien.
  • Symtom:Symtomen är liknande säsongsinfluensa och innefattar ofta feber, sjukdomskänsla, hosta och eventuellt andningssvårigheter. I allvalriga fall respiratorisk svikt.
  • Kliniska fynd:Respiratorisk påverkan med eller utan feber och hosta, radiologiskt utan kliniska tecken på bakteriell pneumoni eller andra sjukdomar som kan orsaka akut andningspåverkan.
  • Diagnostik:PCR kan detektera viruset.
  • Behandling:Det finns inga specifika behandlingar mot dessa virus.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Sakkunniga


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.