Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

  • Definition:Sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. 
  • Förekomst:Startade i Kina. Klassas som en pandemi. Världskarta uppdaterad förekomst WHO.
  • Symtom:Ofta feber, sjukdomskänsla, hosta och eventuellt andningssvårigheter. Muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva och anosmi är andra symtom. Ibland gastrointestinala symtom. Smittade personer som är asymtomatiska verkar vara relativt vanligt förekommande.
  • Kliniska fynd:Brett spektrum, inga fynd till allvarlig andningspåverkan kan ses. Feber och hosta. 
  • Diagnostik:PCR kan detektera viruset. 
  • Behandling:De flesta har ett lindrigt förlopp som inte kräver behandling.Det finns i nuläget ingen evidens för effekt av specifik läkemedelsbehandling, men flera kliniska studier pågår. Stödjande behandling vid svår sjukdom. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Sakkunniga


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.