Covid-19: länksamling

Här hittar du de viktigaste länkarna till information om covid-19.

Patientinformation i digitalt format

Här är länken till patientinformationen i digitalt format. Denna länk är tillgänglig för alla på medibas.se

QR-kod

Avläsning av QR-koden leder till patientinformationen i digitalt format

Medibas

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Smittskyddsföreningen

Svenska Intensivvårdsregistret, SIR

WHO

CDC

Handläggning, riktlinjer, behandling

Riktad primärvårdsinformation

Vaccinationer

Intensivvård

Kardiologi

Läkemedel

Lungmedicin

Palliation

Pediatrik

Regionala riktlinjer

Andra internationella kunskapskällor och riktlinjer

Övrigt

Tipsa gärna oss om viktiga länkar så vi kan lägga till dem!

Källor

Referenser

 

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.