Poliomyelit

Basfakta

Definition

  • Infektion i nervsystemet förorsakad av poliovirus.1 Fruktad eftersom den kan leda till infektion i spinalkanalen med utveckling av slappa förlamningar.
  • Enders, Robbins och Weller fick Nobelpriset 1949 för sitt arbete där de visade att poliovirus kunde odlas i icke-neuronala cellkulturer.2
  • År 1956 kom Salk-vaccinet som år 1962 ersattes av Sabin trivalent vaccin.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.