Operation av åderbråck

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Insert intro text here

Vad är xx?

Insert text here

Förekomst

Insert text here

Orsak

Insert text here

Diagnos

Insert text here

Behandling

Insert text here

Förlopp

Insert text here

Prognos

Insert text here

Vad ska man som drabbad tänka på?

Insert text here

Vill du veta mer

  • Länkar till relaterade texter i Medibas
  • Länk till professionstext
  • Eventuellt fler länkar för vidareinformation
  • Patientföreningar

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.