Allmän anestesi

Basfakta

Definition

  • Anestesi är en process som man använder för att göra patienten smärtfri och i stånd att genomgå en operation.
  • Syftet med anestesi är att uppnå följande:1
    • Smärtfrihet
    • Samtidigt får patienten erbjudande om sedering eller sömn
    • Narkos består av smärtfrihet, sömn och eventuellt muskelrelaxation
  • Allmän anestesi – narkos – är inte alltid den bästa lösningen. Lokal eller regional anestesi kan vara bättre.

Patientförberedelser

Premedicinering

Narkos

Komplikationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.