Epidural- och spinalanestesi

Basfakta

Definition

 • Epiduralanestesi och spinalanestesi klassificeras som regional anestesi eller centrala blockader.
 • Spinalanestesi:
  • Ett eller flera läkemedel injiceras i spinalvätskan (subaraknoidalt)
  • Läkemedlen blandas med spinalvätskan och ger effekt på nervvävnaden
 • Epiduralanestesi:
  • Ett läkemedel eller en blandning av flera läkemedel deponeras i epiduralrummet (utanför dura)
  • Effekten uppstår dels genom verkan på nervrötterna i området, dels genom att läkemedlen diffunderar genom dura och in i spinalvätskan

Anestesitekniker

Spinalanestesi

Epiduralanestesi

Komplikationer

Patientinformation

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.